Objawy -

Kaszel

objawy.org.pl
kaszel choć potocznie kojarzony ze stanem przeziębienia, grypy czy astmy skrzelowej może być objawem wielu chorób, choć sam nie jest stanem chorobowym. Mechanizm kaszlenia przejawia się w szybkim wydaleniu powietrza znajdującego się w płucach, a wraz z powietrzem wyrzucane są cząsteczki ciał obcych znajdujących się w drogach oddechowych, a także zalegająca w oskrzelach wydzielina. Wydalenie powietrza osiąga prędkość w oskrzelach trzydzieści metrów na sekundę, zaś w krtani nawet sto dwadzieścia metrów na sekundę. Kaszel może być reakcją obroną organizmu w sytuacji, kiedy układ oddechowy zagrożony jest przedostaniem się do niego ciała obcego jak choćby okruchów pieczywa, łyków wody, ale bywa tez odruchem wywołanym przez działanie czynników podrażniających błonę śluzową dróg oddechowych, przykładowo drażniących gazów, pyłów, wydzielin.

 


Pozostałe tematy: